IKC Triade te Aalsmeer


In opdracht van en in samenwerking met de Stichting Jong Leren uit Heemstede realiseert Vink+Veenman een Integraal Kind Centrum (IKC). De nieuwbouw van het te realiseren IKC Triade betreft in hoofdzaak een accommodatie met een omvang van circa 2960 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) en zal bestaan uit een basisschool, een unit voor kinderopvang en een unit voor buitenschoolse opvang, die samen een IKC vormen.

Dit multifunctionele (onderwijs)gebouw zal worden gebouwd aan de Dreef 1A te Aalsmeer. Het te bebouwen terrein betreft een voormalig voetbalveld en bevindt zich op een sportterrein. De omgeving wordt gevormd door sportterreinen en een zwembad.