Ashram College Nieuwkoop


In Nieuwkoop is Vink+Veenman momenteel druk bezig met de bouw van het nieuwe Ashram College. In opdracht van en in samenwerking met het Ashram wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd op de plek waar vroeger het gemeentehuis stond.

Het nieuwe schoolgebouw wordt compact gebouwd met drie gebouwvleugels rondom een verbindende centrale ruimte. ‘het centrale hart’. Door deze vorm ligt elke afdeling straks dicht bij het hart van de school.

Wij zijn er trots op dat wij dit lokale project mogen realiseren!

In januari is er ruim 470m3 beton gestort en inmiddels zijn de eerste buitenmuren gemonteerd.
Recentelijk is er nog eens 390m3 beton gestort voor de dakvloer. Ook wordt momenteel de staalconstructie ter plaatse van de aula geplaatst. Daarna zal er gestart worden met de gevel-/dakfase en zullen de houten buitenkozijnen en de hsb-elementen geplaatst worden. De bouw vordert gestaag.