Onderhoud Falckstraat e.o. te Den Haag


Vink+Veenman heeft het project Onderhoud 165 woningen Falckstraat en omgeving te Den Haag uitgevoerd. Dit project is uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de Haagse woningstichting Staedion.

In vijf dagen tijd per woning zijn de cv- en mvinstallaties aangebracht – alle draaiende delen vervangen – asbesthoudende kit verwijderd – dubbele beglazing aangebracht en geschilderd. Er zijn per dag twee woningen opgestart.

Aan de hand van de LEAN-planning is alles planningsmatig bijgehouden en waar nodig op detail niveau bijgestuurd. Door aan de voorzijde van het project extra tijd te nemen – zijn wij tijdens de uitvoering voor weinig tot geen verrassingen komen te staan.