10-12-2021

Project Pastorale Delft

Een nieuwbouwproject op de plaats van de Pastoor van Arskerk, bestaande uit 16 koopwoningen. Ieder type woning heeft een eigen uiterlijk en unieke kenmerken die allemaal passen binnen de sfeer van de pastorie.

Het project bestaat uit 13 appartementen, 2 woningen en 1 vrijstaande villa. De bijzondere cirkelvormige constructie van de originele kerk blijft behouden, maar door de verwijdering van de gevels en koepel ontstaat een open colonnade waarmee de groene omgeving goed tot zijn recht komt.

In februari dit jaar zijn wij gestart met dit project. Na de sloopwerkzaamheden zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het herstellen van de colonnade. Er zijn nieuwe betonnen dakplaten op de colonnade gelegd.

Momenteel wordt er gewerkt aan het herstellen van (het te handhaven deel van) de oude betonconstructie en in januari wordt gestart met de opbouw van de dragende wanden en vloeren van de woningen/appartementen.