14-10-2022

Oplevering KC Vroondaal in Den Haag

In Den Haag is KC Vroondaal inmiddels opgeleverd aan de SCOH en de gemeente Den Haag. Dit nieuwe Kindcentrum is een hele verbetering ten opzichte van de krappe containers aan de Madepolderweg waar de kinderen een aantal jaar naar school moesten. Na de herfstvakantie mogen de kinderen gebruik gaan maken van hun nieuwe school.

In dit Kindcentrum zijn ook het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd, deze zijn van het bedrijf Gro-up.

De bouw van deze school gaat nog wel even door, want wij zijn alweer bezig om nog zes extra lokalen te bouwen als uitbreiding op de reeds opgeleverde school.

Wij wensen iedereen veel leerplezier toe!

Den Haag