IKC Nobelhorst, Almere

IKC Nobelhorst, Almere

In opdracht van en in samenwerking met de gemeente Almere heeft Vink+Veenman een schoolgebouw (integraal kindcentrum, ca. 2950 m2 BVO) gerealiseerd. Dit multifunctionele gebouw is verrezen in het in aanbouw zijnde stadsdorp Nobelhorst in Almere Hout.

De Sterrenschool is een vrij uniek concept, het is een school en opvang in een. Kinderen van nul tot en met zeven kunnen dan ook bij deze school terecht. De gedachte is dat de ontwikkeling van de kinderen daardoor in een lijn doorloopt. Kinderen leren spelenderwijs rekenen en taal.

De nieuwe school past binnen het gedachtegoed van de Nobelhorst, een unieke woon- en werkplek waar mensen vrij zijn om zelf hun omgeving in te richten. Op de Sterrenschool worden de leertrajecten van kinderen individueel bepaald. Zij kunnen dus op hun eigen tempo leren.