Onderwijs

Op het gebied van onderwijshuisvesting realiseren wij gebouwen voor het primaire onderwijs, het voorgezet onderwijs, speciaal onderwijs en integraal kindcentra (IKC’s). Vele scholen zijn volgens het ‘frisse scholen’ concept gerealiseerd. Met verschillende programma’s van eisen op gebied van duurzaamheid, energieverbruik en installaties. Ook in de mate van flexibiliteit van indeling van de complexen wordt meegedacht waardoor het gebouw multifunctioneel wordt en onderdak biedt aan kinderopvang, werkplekken, sportgelegenheden en buitenschoolse opvang.