Renovatie

Vink+Veenman heeft een vast team specialisten welke renovatiewerkzaamheden uitvoert. Voor opdrachtgevers als corporaties en andere vastgoedeigenaren voeren wij (groot) renovatiewerk uit. Al dan niet in bewoonde staat. Goed overleg met opdrachtgever en eindgebruiker (veelal huurders) is hierbij van groot belang om eventueel overlast tot het minimum te beperken. Ook het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en labelverbetering zijn veel voorkomende werkzaamheden.