Transformatie

Herbestemming en transformatie zijn belangrijk om structurele leegstand tegen te gaan. Samen met ons netwerk aan experts beschikken we over uitgebreide kennis en ervaring in herbestemming. We helpen opdrachtgevers om de vele verschillende herbestemmingsplannen zo kansrijk mogelijk in te vullen. Veelal binnenstedelijk en op zogenoemde postzegellocaties gaan wij graag de uitdaging aan om een bestaand gebouw nieuw leven in te blazen.

Bij de transformatie van een gebouw naar een nieuwe bestemming kijken wij kritisch naar de duurzaamheid van het gebouw. Naast dat we bewuste keuzes maken in het gebruik van duurzame materialen kijken we ook naar de energieprestaties van het gebouw.